Privatlivspolitik

Introduktion

c4y.nu ApS er en virksomhed som udfører serviceydelser under navnet c4y.nu.

Denne privatlivspolitik gælder for hjemmesiden www.c4y.nu leveret af

c4y.nu ApS

CVR-nr. 38233785

(i det følgende benævnt “vi”, “os”, “vores” eller “c4y.nu”)

Hvilke personoplysninger indsamler c4y.nu?

Vi kræver ikke, at du registrerer dig for at få adgang til www.c4y.nu, men hvis du deltager i nogen af de aktiviteter eller tjenesteydelser, der leveres af www.c4y.nu, indsamler vi de personoplysninger, vi behøver for at kunne levere disse serviceydelser. Hvis du ikke angiver de oplysninger, vi behøver for at gennemføre registreringen, kan dette forhindre eller forsinke leveringen af serviceydelserne.

De kategorier af personoplysninger, som vi indsamler fra dig, er:

 • Kontaktoplysninger, såsom dit navn, adresse, jobtitel, e-mailadresse, postnummer, virksomhedsnavn og telefonnummer.
 • Oplysninger relateret til de serviceydelser, vi leverer, såsom oplysninger om dine anmodninger, spørgsmål eller klager.

Teknisk information

Når du besøger denne hjemmeside, vil vi indsamle teknisk information, såsom din IP (Internet Protocol) – adresse, detaljer om de undersider, du besøger på www.c4y.nu, andre sider du besøger på nettet, og hvilken browser du brugte til at få vist www.c4y.nu.

Denne hjemmeside indsamler standard internetlogs og tekniske data for at måle og forbedre dets effektivitet, for at bidrage til at identificere problemer med vores server, for at administrere denne hjemmeside, for at se hvor trafik til hjemmesiden kommer fra og for at identificere vores brugere. Vi indsamler også andre oplysninger via www.c4y.nu, såsom aktiviteter på hjemmesiden og præferencer, også kendt som demografiske data eller profildata. I denne forbindelse bruger vi “cookies” til at indsamle disse oplysninger.

Hvornår indsamler c4y.nu person-oplysninger om mig gennem www.c4y.nu?

Vi indsamler personoplysninger fra dig i følgende tilfælde:

 • når du tilmelder dig et nyhedsbrev
 • når du kontakter os for at få yderligere oplysninger.

Vi indsamler kun de oplysninger, vi behøver for at behandle din anmodning eller for at levere en serviceydelse. Vi angiver, hvor leveringen af oplysninger er frivillig, og hvor den er tvungen. Vi vil normalt kun anmode om yderligere oplysninger, hvis vi skal bruge dem til at give dig det bedst mulige svar på din forespørgsel.

Hvordan bruger I mine personoplysninger?

Vi bruger dine personoplysninger til at:

 • identificere dig og oprette en profil til dig, når du registrerer dig hos os for at bruge vores serviceydelser eller for at anmode om oplysninger fra os
 • bekræfte din identitet, når du tilmelder dig et nyhedsbrev, en begivenhed eller kontakter os
 • kommunikere med dig med hensyn til de serviceydelser og oplysninger, som vi leverer
 • opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig i henhold til c4y.nu’s vilkår og betingelser.
 • levere, forbedre og tilpasse vores serviceydelser ved at analysere oplysninger om din brug af hjemmesiden for at forstå, hvordan folk bruger vores hjemmeside, så vi kan gøre den mere intuitiv
 • håndtere dine forespørgsler og anmodninger
 • overholde de juridiske forpligtelser, som vi er underlagt, og samarbejde med
 • tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder
 • kontakte dig i forbindelse med markedsføring og tilbud på produkter og serviceydelser, der tilbydes af os (medmindre du har fravalgt markedsføring, eller vi på anden måde er forhindret i at gøre det, herunder ved lov)
 • tilpasse markedsføringsbudskaber, som vi sender til dig, og gøre dem mere relevante og interessante ved at analysere oplysninger om de serviceydelser og den information, som du modtager, samt din transaktionshistorik for at komme med forslag til anden information, som kan være af interesse for dig
 • udøve vores juridiske rettigheder, hvor det er nødvendigt at gøre det, for eksempel for at opdage overtrædelser af loven

Vi skal have et retligt grundlag for at behandle dine personoplysninger. I de fleste tilfælde vil retsgrundlaget udgøre et af følgende:

 • For at levere serviceydelser til dig i henhold til betingelserne for brug af www.c4y.nu
 • For at forfølge vores legitime interesser, for eksempel for at forstå, hvordan du bruger vores serviceydelser og vores hjemmeside og for at kunne uddrage viden, som hjælper os til at udvikle nye serviceydelser. Når vi behandler dine personoplysninger til at forfølge vores legitime interesser, foretager vi passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelsen af dit privatliv og for at sikre, at vores legitime interesser ikke tilsidesætter dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder. For mere information om den interesseafvejning, som vi udfører for at behandle dine personoplysninger med det formål at forfølge vores legitime interesser, bedes du kontakte os via nedenstående oplysninger.
 • Vi vil måske indhente dit samtykke til at indsamle og bruge visse typer personoplysninger, hvor vi er forpligtet til at gøre dette ved lov (for eksempel i forhold til vores brug af cookies og sporingsteknologier). Hvis vi beder om dit samtykke til at behandle dine personoplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke tilbage ved at kontakte os via oplysningerne, der står angivet til sidst i denne Privatlivspolitik.

Dine rettigheder

Du har ret til at udøve visse rettigheder over dine personoplysninger. Disse omfatter følgende rettigheder:

retten til at anmode om adgang til de personoplysninger, som vi behandler på www.c4y.nu, opdatere eller rette dine oplysninger, begrænse vores anvendelse af dine personoplysninger, gøre indsigelse imod vores anvendelse af dine personoplysninger, retten til data-portabilitet, dvs. at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overføre dem til en tredjepart eller anmode om, at dine personoplysninger bliver slettet.

Du kan udøve disse rettigheder ved at sende en e-mail til info@c4y.nu. Vi vil behandle alle sådanne anmodninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvis du fravælger at modtage e-mails med markedsføring fra os i fremtiden, kan du til enhver tid afmelde disse e-mails direkte i vores e-mails eller give os besked om dette ved at sende en e-mail til info@c4y.nu og angive den e-mailadresse, du ønsker fjernet fra vores mailingliste.

Giver I mine oplysninger til en tredjepart?

Hvis du har givet samtykke til det i forbindelse med tilmeldingen til vores nyhedsbreve, videregiver vi i nogle tilfælde din e-mailadresse i krypteret form til Facebook og LinkedIn med henblik på at målrette vores markedsføring til dig eller andre, der ligner dig.

Vi overlader din e-mailadresse, navn, stilling, postnummer og virksomhedsnavn til leverandøren af vores nyhedsbrevssystem, Mailchimp, for at sikre, at du kun modtager den markedsføring, du har bedt om at modtage og som passer til dig.

Vi kan videregive dine personoplysninger, hvis dette er påkrævet i henhold til en retskendelse, stævning eller i henhold til andre lovkrav.

Vi videregiver ikke oplysninger til tredjeparter til deres egne markedsføringsformål, og vi sender dig ikke e-mails på vegne af tredjeparter.

Vi kan som følge af salg, fusion, sammenlægning, skift i kontrollen, overførsel af aktiver, reorganisering eller likvidation af vores virksomhed (et “Reorganiseringsevent”), overføre, sælge eller overdrage dine personoplysninger til den, der, som følge af et Reorganiseringsevent, overtager eller får ansvaret for den eller de dele af vores virksomhed, som behandler dine personoplysninger i henhold til denne Privatlivspolitik.

Hvor længe kan I gemme mine oplysninger?

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi har en relation til dig. Når vores relation til dig ophører, beholder vi dine personoplysninger i en periode, der gør os i stand til at: beholde vores forretningsdokumenter til analyse og/eller revisionsformål; overholde dokumentationskrav i henhold til loven; forsvare eller fremsætte retskrav og behandle eventuelle klager.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til disse formål. Hvis der er nogen oplysninger, som vi af tekniske årsager ikke er i stand til at slette helt fra vores systemer, vil vi foretage passende foranstaltninger for at forhindre enhver yderligere behandling af disse oplysninger.

Er mine oplysninger sikre?

Vi har implementeret almindeligt anerkendte standarder for teknologi- og driftssikkerhed for at beskytte personoplysninger mod tab, misbrug, ændring eller ødelæggelse. Vi forpligter alle medarbejdere og arbejdsgivere hos c4y.nu ApS at holde personoplysninger fortrolige, og sørger for at udelukkende autoriseret personale har adgang til disse oplysninger.

Internationale overførsler

For at levere serviceydelser til dig via www.c4y.nu er vi måske nødt til at overføre dine personoplysninger til lande uden for EØS, som måske ikke leverer et niveau af beskyttelse af personoplysninger, der kan betragtes som svarende til det, der ydes i henhold til den europæiske databeskyttelseslovgivning. Når dine personoplysninger overføres uden for EØS, vil vi tage nødvendige skridt for at sikre dine personoplysningers sikkerhed og fortrolighed i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. For mere information, om hvordan vi beskytter dine personoplysninger, kan du kontakte os på nedenstående oplysninger.

Opdatering af denne Privatlivspolitik

Vi ændrer eller opdaterer denne Privatlivspolitik fra tid til anden. Du vil kunne se, hvornår vi sidst har opdateret denne Privatlivspolitik ved at kigge på datoen under “Sidst ændret”. Ændringer og tilføjelser til denne Privatlivspolitik gælder fra det tidspunkt, hvor de er tilføjet.

Kontakt

Du har ret til og kan til enhver tid klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger via nedenstående kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål om denne Privatlivspolitik, kan du kontakte os via e-mail på info@c4y.nu eller ved hjælp af “kontakt os” – linket.

Sidst revideret 04-12 2019